Oudervereniging

De Oudervereniging

De Oudervereniging (OV) bestaat uit een groep ouders van leerlingen op de Antoniusschool. De Oudervereniging ondersteunt de school bij allerlei activiteiten t.b.v. de leerlingen, zoals Sinterklaas, Carnaval, de schoolfotograaf, Koningsdag, kledinginzameling, het schoolkamp en de laatste schooldag. De ondersteuning door de OV kan organisatorisch zijn, maar ook financieel.

Ouderbijdrage

Als bijdrage in de kosten voor de activiteiten die voor de leerlingen worden georganiseerd, wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor het lidmaatschap van de Oudervereniging. Deze bijdrage is vastgesteld op € 17,50 per kind. Voor kinderen die na 1 januari op school starten, bedraagt de ouderbijdrage € 8,75. Het incasseren van de ouderbijdrage vindt rond 1 oktober plaats. Ouders/verzorgers kunnen lid worden van de oudervereniging door het ‘Inschrijfformulier Oudervereniging’ in te vullen en in te leveren op school.

Wat is het verschil met de Medezeggenschapsraad?

De Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad spannen zich in om samen met het team van de Antoniusschool een goede school te maken en te houden. De Oudervereniging bestaat uit ouders die ondersteunen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Kan ik ideeën in de Oudervereniging inbrengen?

Ideeën zijn altijd welkom. Je kunt hiervoor contact opnemen met een van de leden van de Oudervereniging.

Hoe kom je in de Oudervereniging?

Iedereen die graag in de Oudervereniging wil, kan dat aangeven op het formulier dat aan het begin van het schooljaar wordt uitgereikt aan alle ouders/verzorgers of rechtstreeks doorgeven aan een van de leden van de Oudervereniging.

Samenstelling Oudervereniging:

  • Marjolein Kroezen - Voorzitter
  • Ellen Kamperman - Secretariaat
  • Inge Fleuren - Penningmeester
  • Marjolein Timmer
  • Marga Banning
  • Anniek van Bree
  • Lisette Hissink

Tijdens de vergaderingen sluiten er leerkrachten aan. Dit schooljaar zijn dat juffrouw Reneé Boschker en juffrouw Ellen Tanck.

In geval van vragen of voor meer informatie kun je altijd terecht bij een van de leden van de Oudervereniging.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT