Medicijn- en andere protocollen

Paraat scholen is transparant ten aanzien van de bedrijfsvoering. Betrokkenen en geïnteresseerden hebben daarom inzicht in jaarverslagen, het beleidsplan en beleidsdocumenten.

Klik hier om deze documenten te bekijken (waaronder het medicijnprotocol). 


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT