De Antoniusschool

Welkom op onze school

De Antoniusschool telt ca. 80 leerlingen en kan (als enige school in het kleine dorp Lievelde) met recht een echte dorpsschool genoemd worden. De school deelt een schoolplein met peuterspeelzaal Lucky Luke van De Achthoek en met Kindcentrum de Timp. Dit is een dagopvang voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Op activiteitenniveau wordt er door zowel de peuters als onze kinderen samengewerkt met de Timp. De kinderen komen op zeer natuurlijke wijze al van jongs af aan in aanraking met elkaar. Wij zijn ervan overtuigd dat de sociale integratie van valide en minder valide kinderen actief burgerschap bevordert.

Onze belangrijkste uitgangspunten/kernwaarden zijn:

Een veilige leeromgeving,
Uitdagend en adaptief onderwijs,
Samenwerkend leren,
Zelfstandigheid ontwikkelen

Op dit moment ligt de focus in onderwijsontwikkeling op:

Bouwen aan een lerende cultuur!

Vanuit een onderzoekende basishouding zetten we initiatieven op ter verbetering van ons onderwijs. Vanuit deze persoonlijke initiatieven onderzoeken we samen de effecten.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT