Vragenlijsten

Beste ouders,

In april hebben jullie een verzoek tot het invullen van een digitale vragenlijst voor school gekregen. Deze vragenlijst heet Succes!Spiegel.

Helaas heeft maar ongeveer 50% van de ouders de vragenlijst ingevuld, dus kun je het niet echt representatief noemen. Toch zit er in de opbrengsten van deze vragenlijsten wel het een en ander dat we kunnen gebruiken voor onze school ontwikkeling. Ik wil graag de highlights een keer met u delen. Sommige zaken geven aanleiding om verder te onderzoeken en/of een actie op te zetten.

In het nieuwe schooljaar wil ik u de resultaten met u delen, nadat we in het team de vragenlijsten heb besproken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Vriendelijke groet,

Dicky ter Beek
Media
  • img_thumb
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl