Jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag schooljaar 2017-2018

De oudervereniging is een groep ouders, die school ondersteunt bij allerlei activiteiten gedurende het schooljaar. Zes keer per jaar komt de oudervereniging bij elkaar om te vergaderen. Vanuit het team van de school is Fons te Poele aanwezig bij de vergaderingen.

Maandag 21 augustus: de 1e schooldag van het schooljaar 2017-2018. Alle kinderen en leerkrachten gingen met veel enthousiasme van start. Op de dag van de leraar kregen de leerkrachten een cadeau aangeboden van de kinderen en ouders / verzorgers.

In oktober heeft de school in samenwerking met de Harmonie en de Drumband bij Loco een muziekimpuls concert gegeven. Elke combinatiegroep had een optreden ingestudeerd met de leerkracht. Ouders, grootouders en andere geïnteresseerden genoten van een geweldig optreden.

Dit schooljaar werd het Streetwise project gedraaid in alle groepen.

De kinderboekenweek stond in het teken van griezelen. De speelzaal werd omgetoverd tot een griezelbos. Tijdens het open podium konden de kinderen genieten van een optreden van groep 1 en 2. Een aantal kinderen van groep 3 t/m 8 mochten hun zelf geschreven verhalen voorlezen.

Op 5 december bracht Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek aan de Antoniusschool. Het was een geslaagde ochtend, waarbij de kinderen van de onderbouw een cadeautje kregen. De jongens en meiden van de bovenbouw maakten voor een klasgenoot een surprise met gedicht. De kinderen werden door de OV getrakteerd op een mandarijn met drinken.

Trudie te Poele werd door de OV verkozen tot vrijwilliger van het jaar. Ze kreeg een presentje aangeboden door de voorzitter van de oudervereniging.

In de aanloop naar Kerst werd er op het Timptoniusplein een kerstboom door meester Fons en leden van de OV opgetogen. De kinderen hebben onder begeleiding van de OV en hulpouders kerstbakjes gemaakt. Tijdens de kerstviering genoten de kinderen en leerkrachten van een kerstbuffet. Ouders / verzorgers kregen op het schoolplein koffie en thee aangeboden.

9 Februari stond in het teken van de Carnaval. Prins Bink en Prinses Lot werden onthuld. Twee leden van de OV, samen met een aantal kinderen van groep 8, kozen “de mooist verklede” per combinatie groep. Samen met de Carnavalsverenigingen van Lievelde en Eefsele werd er genoten van meerdere optredens op het leerplein en afgesloten met een polonaise door de school en over het Timptoniusplein.

Op 20 april genoten de kinderen en leerkrachten van een koningsontbijt op het leerplein. De OV had het leerplein versierd in de Nederlandse kleuren. Het koningsontbijt werd afgesloten met het lied “Fitlala” van kinderen voor kinderen.

Het geld van het cultuurproject werd voor groep 5 t/m 8 gebruikt voor een bezoek aan het Afrika museum in Arnhem. De jongens en meiden gingen in een bus met een aantal leden van de OV naar Arnhem. Er werd een workshop gevolgd. De kinderen van groep 1 t/m 4 brachten een bezoek aan het Mondriaan museum in Winterswijk.

De OV schonk dit schooljaar aan elke combinatiegroep een bedrag, om nieuw lesmateriaal aan te kunnen schaffen.

Dit jaar gingen groep 7 en 8 voor het eerst gezamenlijk op kamp naar de Blokhut in Vorden. Het waren drie geslaagde dagen. De OV verzorgde bij de aankomst op maandag een lunch. Voor het verzorgen van de warme maaltijd voor maandag en dinsdag waren er ook twee leden van OV en een voormalig OV lid aanwezig. Bij de avondactiviteit op dinsdagavond was de volledige OV aanwezig, ter ondersteuning bij het “havensmokkelspel”

De schoolfotograaf kwam om alle kinderen, zowel individueel als gecombineerd met broertje en zusje op de foto te zetten. Van alle klassen werd een klassenfoto gemaakt. Van groep 8 werd er een afscheidsfoto gemaakt. Vanuit de oudervereniging waren er drie personen aanwezig om dit alles in goede banen te leiden.

Door de opbrengst van de Reshare container bij de school, is de oudervereniging in staat om de ouderbijdrage laag te houden.

Vrijdag 29 juni stond in het teken van het afscheid van Meester Fons. De oudervereniging verzorgde de aankleding bij Megapret. Fons werd samen met Trudie thuis opgehaald met een golfkarretjes en op een aanhanger naar Megapret gebracht.

Tijdens de afscheidsavond van groep 8 zorgde de OV voor champagne en vuurwerk.

De laatste schooldag organiseerde het team, in samenwerking met de OV, een vossenjacht. Twee leden van de OV, een aantal leerkrachten en de leerlingen van groep 8 waren verkleed als vos. In de speeltuin werden de kinderen getrakteerd op drinken met iets lekkers.

Het was een geslaagd schooljaar. Een ieder bedankt voor zijn of haar inzet.

Terug

Vicariestraat 2

7137 MN Lievelde

0544-372635

antoniuslievelde@nullparaatscholen.nl