Oudervereniging

Oudervereniging

De Oudervereniging De Oudervereniging (OV) bestaat uit een groep ouders van leerlingen op de Antoniusschool. De Oudervereniging ondersteunt de school bij allerlei activiteiten t.b.v. de leerlingen, zoals Sinterklaas, Carnaval, de schoolfotograaf, Koningsdag, kledinginzameling, de jeugd 3-daagse en de laatste schooldag. De ondersteuning door de OV kan organisatorisch zijn, maar ook financieel. Als een lid van de OV bij een activiteit een keer niet kan ondersteunen, is dat geen enkel probleem.

Wat is het verschil met de Medezeggenschapsraad?  De Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad spannen zich in om samen met het team van de Antoniusschool een goede school te maken en te houden. De Oudervereniging bestaat uit ouders die ondersteunen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Kan ik ideeën in de Oudervereniging inbrengen?  Ideeën zijn altijd welkom. Je kunt hiervoor contact opnemen met een van de leden van de Oudervereniging.

Hoe kom je in de Oudervereniging?  Iedereen die graag in de Oudervereniging wil, kan dat aangeven op het formulier dat aan het begin van het schooljaar wordt uitgereikt aan alle ouders/verzorgers of rechtstreeks doorgeven aan een van de leden van de Oudervereniging. 

Samenstelling Oudervereniging:

  • Joyce te Poele - Voorzitter
  • Ellen Kamperman- Secretariaat
  • Sandy Reinders - Penningmeester
  • Paul Bleumink
  • Nandie Koster
  • Sandra Domhof
  • Alettta te Plate

De oudervereniging vergadert 6 keer per jaar. Tijdens de vergaderingen sluit er altijd een leerkracht aan. Dit schooljaar is dat juffrouw Reneé Boschker.

In geval van vragen of voor meer informatie kun je altijd terecht bij een van de leden van de Oudervereniging.  

Terug

Vicariestraat 2

7137 MN Lievelde

0544-372635

antoniuslievelde@nullparaatscholen.nl