Mederzeggenschapsraad

MedezeggenschapElke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Dit is verplicht volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). In de MR zitten zowel ouders als leerkrachten. De MR heeft meerdere rechten en plichten. Ook deze zijn in de wet vastgelegd. De ...

Lees verder

Samenvatting notulen MR 18-09-2017

Samenvatting notulen MR 18-09-2017

Samenvatting Notulen van de MR van 18-09-2107 In de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar ishet jaarplan en de schoolgids vastgesteld voor komend jaar. Vanuit het MOP zijn er geen grote aanpassingen te verwachten. Er bestaat onvrede over de zeer...

Lees verder

Jaarverslag 2017 MR

Jaarverslag MR Antonius Lievelde Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad basisschool Antonius, schooljaar 2016-2017. In dit verslag staat weergegeven wat de MR in dit schooljaar heeft kunnen betekenen voor de school. De samenstelling van...

Lees verder


Vicariestraat 2

7137 MN Lievelde

0544-372635

antoniuslievelde@nullparaatscholen.nl