Samenvatting notulen MR 18-09-2017

Samenvatting notulen MR 18-09-2017

Samenvatting Notulen van de MR van 18-09-2107

In de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar ishet jaarplan en de schoolgids vastgesteld voor komend jaar.

Vanuit het MOP zijn er geen grote aanpassingen te verwachten.

Er bestaat onvrede over de zeer late informatieverstrekking ivm het vertrek van Arno Lentfert.

Ook is het taakbeleid van de leerkracht onderwerp van gesprek geweest en hoe de positionering van school hierin gaat zijn voor wat betreft School en Volksfeest en Sinterklaasfeest.

De staking van 5 oktober is ook voor Antonius Lievelde een feit en zal gecommuniceerd worden met de ouders.

Tot slot is de taakverdeling van de MR en verkiezing MR kort aan de orde geweest.

De samenvatting van het MR jaarverslag 2016-2017 is in te zien tijdens de volgende MR vergadering. Deze vindt plaats onder voorbehoud op 11 december, 18.30 uur

Terug

Vicariestraat 2

7137 MN Lievelde

0544-372635

antoniuslievelde@nullparaatscholen.nl