Onderzoek Engels

Peil Engels: onderzoek naar de vaardigheden Engels in groep 8

Een goede kennis van het Engels wordt steeds belangrijker. Op tv en in liedjes kom je veel Engels tegen, maar ook social media en internet/e-mail vragen om steeds meer beheersing van de Engelse taal. Het is daarom belangrijk dat leerlingen goed onderwijs in het Engels krijgen. Op de basisschool gebeurt er al veel met Engels. Maar hoe staat het ervoor met het Engels in het basisonderwijs? Wat leren leerlingen allemaal en hoe goed beheersen ze die stof? Deze vragen staan centraal in het onderzoek.

Onze school doet mee aan een onderzoek waarin gekeken wordt hoe goed de leerlingen van groep 8 al Engels kunnen en hoe leuk ze het Engels en de lessen Engels op school vinden. De vaardigheden meten de onderzoekers net als bij normale taallessen met toetsen lezen, luisteren en woordenschat. Voor alle duidelijkheid, het gaat er niet om wie de beste van de klas is, maar om hoe goed de Engelse vaardigheden zijn van alle kinderen in de klas. 

De kinderen zullen binnenkort een formulier meenemen naar huis met meer informatie. Hierop kunt u aangeven dat ze NIET mogen deelnemen aan het onderzoek.

De afname zal plaats vinden op vrijdag 26 januari 2018.

Terug

Vicariestraat 2

7137 MN Lievelde

0544-372635

antoniuslievelde@nullparaatscholen.nl