Verslag MR 18 maart 2019

Verslag MR 18 maart 2019

Dinsdag 14 mei 2019

  • Samenvatten, besluiten en actielijst.

             Het vakantierooster voor volgend jaar is nogmaals besproken. Er is een verschil tussen de meivakantie van de Paraatscholen en het Marianum.

 Er is gesproken over de MR begroting die jaarlijks ingediend moet worden bij het bestuur van Paraatscholen.

De besteding van de werkdrukgelden  is aan de orde geweest.

Het schoolreisje is besproken.

De GMR avond was een interessante avond waarbij een gedragswetenschapper als spreker was uitgenodigd.                                                                                   

De oudergeleding van de MR zal bij de volgende OV vergadering van 14 mei aanschuiven.


Terug

Vicariestraat 2

7137 MN Lievelde

0544-372635

antoniuslievelde@nullparaatscholen.nl