Samenvatting MR vergadering 4 februari

Samenvatting MR vergadering 4 februari

Maandag 1 april 2019

We liggen redelijk op schema met het schooljaarplan, alleen de borgingsdocumenten gaan we dit jaar niet redden. 

Het concept-vakantierooster 2019-2020 is besproken.   

Miv dit schooljaar moeten ouders ivm de AVG hun kinderen aanmelden voor het VO, dit mag niet meer door school.  

Dit jaar doet groep 8 de eindtoets van Route8 ipv Cito. CITO kreeg het niet voor elkaar een digitale toets aan te bieden.     

Het aantal leerlingen per 1 oktober bedraagt 80. De formatie volgend schooljaar blijft gelijk, ook dan kunnen we 4 groepen aanhouden.  

De begroting voor het nieuwe jaar is besproken. Wat opvalt zijn de hoge energiekosten en hoge ICT-kosten. De mogelijkheden voor zonne-energie worden nagegaan, evenals de vraag welke ICT-contracten nodig zijn.  

Er wordt contact opgenomen met de OV voor een jaarlijks overleg tussen oudergeleding MR en OV om van elkaars zaken op de hoogte te blijven. 

Maike Weenink-Tankink treedt toe als adviserend lid van de MR. Zij zal Sandra te Brake-Frank opvolgen miv het nieuwe schooljaar.  

Een ouder heeft de coördinatie van de klussen dag op zich genomen, we gaan ervan uit dat zich wederom voldoende ouders aanbieden om te helpen.   


Terug

Vicariestraat 2

7137 MN Lievelde

0544-372635

antoniuslievelde@nullparaatscholen.nl