Samenvatting MR vergadering 28-11-2018

Samenvatting MR vergadering 28-11-2018

Dinsdag 5 februari 2019

De afvinklijst privacywet is nog niet door iedereen ingeleverd.

Paaltjes langs de weg bij school zullen door de gemeente worden vervangen. Deze

zullen door ons geverfd moeten worden.

Veiligheid schoolplein blijft een getouwtrek. Voorstel ligt bij B&W.

Op dit moment tellen we 78 leerlingen.

Er wordt gesproken over een klankbordavond voor kinderen en ouders.

Thema Mediawijsheid. Hierover meer na de volgende vergadering.

Het jaarverslag van de MR is vastgesteld. Dit plan ligt voor alle ouders ter inzage op school.

Er hebben zich 2 kandidaten beschikbaar gesteld voor de MR. We zijn in onderhandeling met ze.


Terug

Vicariestraat 2

7137 MN Lievelde

0544-372635

antoniuslievelde@nullparaatscholen.nl