samenvatting MR vergadering 1 okt

samenvatting MR vergadering 1 okt

Donderdag 8 november 2018

Samenvatting

Tijdens de eerste MR vergadering dit schooljaar is de nieuwe directeur aanwezig. Het gesprek met de buurt betreffende de veiligheid van het schoolplein is besproken. De afwikkeling van de schoolgids doorgenomen en de laatste stand van zaken mbt RI&E wordt naar Dicky verstuurd. Het jaarplan zal regelmatig worden geagendeerd. Het taakbeleid blijft onder de aandacht. Op gebied van huisvesting zijn acties verricht. De klusdagen zullen volgend schooljaar worden aangevuld met huishoudelijke klussen. Er hebben zich 2 nieuwe ouders gemeld voor deelname aan de MR. Groep 3 / 4 zal vooralsnog in hetzelfde lokaal blijven. Er worden aanpassingen gedaan om in de zomermaanden een goede werktemperatuur te behouden.


Terug

Vicariestraat 2

7137 MN Lievelde

0544-372635

antoniuslievelde@nullparaatscholen.nl