leerkrachten groep 7/8

Dinsdag 28 augustus 2018

Beste ouders/verzorgers van groep 7/8,

Voor de zomervakantie heeft u kunnen vernemen wie de leerkrachten van alle groepen zijn. Voor uw kinderen zijn dat juf Ellen Tanck en juf Gertrud. Echter in de zomervakantie heeft er een kleine wijziging plaatsgevonden. Juf Gertrud is gevraagd of zij op de woensdag aan een Paraatplusklas wil lesgeven. Dat is natuurlijk een mooie uitrdaging en daarom heeft zij dat aanbod aanvaard.

Hierdoor ziet de week voor groep 7/8 er als volgt uit:

Maandag, dinsdag en donderdag ca. 1 x per 4 weken is juf Gertrud in de groep.

Op woensdag, vrijdag en donderdag ca. 3 x per maand is juf Ellen in de groep.

 

Mochten er vragen hierover zijn dan kunt u natuurlijk altijd bij de juffen of mij terecht.

Met vriendelijke groet,

Dicky ter Beek


Terug

Vicariestraat 2

7137 MN Lievelde

0544-372635

antoniuslievelde@nullparaatscholen.nl